fbpx
Cistella

Política de privacitat

De conformitat amb el que es disposa a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, l’informem que el present lloc web és propietat de Shots Coffee Girona (Laura Artigas Baleri), amb domicili al Carrer Bisbe Lorenzana, número 47, de Girona (17002), DNI 41547899D i amb les següents dades de contacte: shots@shotsgirona.com / 649 554 176.

Objecte

Aquestes condicions generals (d’ara endavant les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis del portal www.shotsgirona.com (en endavant “Portal”) que Shots Coffee Girona (Laura Artigas Baleri), (en endavant “Shots”) amb domicili al carrer Bisbe Lorenzana, número 47, de Girona, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, d’aquestes, les quals podran ser modificades per Shots en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’hi oposin.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Portal i els seus serveis

Shots no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si és raonablement possible, Shots avisarà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. Shots no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

Utilització del Portal i dels serveis pels usuaris

L’usuari es compromet a fer un ús lícit i conforme a la bona fe, del Portal, els seus serveis i continguts i és l’usuari únic responsable de l’ús que pugui fer-ne. Només en el cas que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Shots, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

Exclusió de responsabilitat de continguts i serveis allotjats fora del Portal

Shots no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui , transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. Shots no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals deuran exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Protecció de dades

L’acceptació de la política de privacitat autoritza a Shots Coffee Girona (Laura Artigas Baleri) a un ús comercial de les seves dades personals, així com fotografies/videos on aparegui l’usuari, facilitades dins de la relació comercial entre shots i l’usuari i per poder ser publicats a:

  •  La pàgina web i perfils en xarxes socials de l’empresa.
  •  Filmacions destinades a difusió comercial.
  •  Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el nostre sector.

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar Shots Coffee Girona (Laura Artigas Baleri) i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer les dades personals i / o imatges que ha proporcionat a la nostra empresa dins de l’enllaç comercial existent. I com que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Shots Coffee Girona (Laura Artigas Baleri) demana el seu consentiment per poder desar o utilitzar les dades personals que ens ha facilitat o imatges en les quals apareguin individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguin realitzar amb la nostra empresa.